23/10/09

Επιχορήγηση Ταξιδιών


Προς: Όλα τα Μέλη μας

Η Συντεχνία μας έχει μελετήσει το πιο πάνω θέμα και αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Τα μέλη μας που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα Ταξίδια της ΕΥΚΟΤ θα επιχορηγηθούν με το ποσό των 170ευρώ.
2. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εκδρομές να δηλώσουν συμμετοχή στην συνάδελφο Έλενα Οικονόμου τηλ.: 22691186
3. Η Συντεχνία μας θα θέσει ξανά το θέμα προς συζήτηση με την ΕΥΚΟΤ ώστε οι εκδρομές να προγραμματίζονται έγκαιρα από κοινού.
4. Η Συντεχνία μας επαναβεβαιώνει την άριστη συνεργασία που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα με την ΕΥΚΟΤ και ακριβώς αυτό το πνεύμα θα προσπαθούμε να έχουμε με κάθε ευκαιρία που προσφέρεται.

Με εκτίμηση,

Εκ της Επιτροπής
ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ ΚΟΤ