23/6/09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ενόψει της απόφασης του Συνεδρίου μας αλλά και των τελευταίων δημοσιευμάτων για τον Τουρισμό η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ ΚΟΤ τονίζει τα ακόλουθα:

1. Το επίπεδο των Κυπρίων εργαζομένων στην Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία βρίσκεται πολύ ψηλά και συμβάλλει τα μέγιστα στην ποιότητα που τόσο επιζητούμε να προσδώσουμε στο Κυπριακό Τουριστικό προϊόν. Κατ’ επέκταση οι όποιες απολύσεις Κυπρίων εργαζομένων αποτελούν ανεπανόρθωτο πλήγμα στην Κυπριακή φιλοξενία αλλά και στο Τουριστικό προϊόν γενικότερα Οι Κύπριοι εργαζόμενοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αυθεντικότητας που θέλουμε να προσφέρουμε στον ξένο επισκέπτη.

2. Θα πρέπει οι ξενοδόχοι αλλά και οι εστιάτορες να αναλάβουν τις ευθύνες τους μέσα από αυτοκριτική ώστε να μην αντιμετωπίζουν τον Τουρισμό πάνω σε βραχυπρόθεσμη βάση αλλά μέσα από ένα μακροπρόθεσμο προγραμματισμό επενδύοντας τόσο στις υποδομές τους αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό, δίνοντας έμφαση στην ειδικευμένη ποιοτική εργασία ψηλής παραγωγικότητας. Οι ταμειακές προσεγγίσεις του εύκολου κέρδους ζημιώνουν σε τελική ανάλυση το Κυπριακό Τουριστικό προϊόν. Γνωρίζουμε ότι τα πιο πάνω δεν αφορούν το σύνολο αλλά μας προβληματίζει το γεγονός ότι το φαινόμενο της χαμηλής ποιοτικής προσφοράς άρχισε να παίρνει πολύ ανησυχητικές διαστάσεις.

3. Η στάση του ΚΟΤ έναντι του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να τεθεί σε μια άλλη βάση αμοιβαίων απαιτήσεων με κύριο γνώμονα το καλό του Τουρισμού. Συνεπώς οι ιδιώτες δεν θα πρέπει μόνο να απαιτούν και να παίρνουν αλλά και να δίνουν εκπληρώνοντας τις δικές τους πολλές υποχρεώσεις. Συνεπώς θεωρούμε ότι ο ΚΟΤ θα πρέπει να αλλάξει τακτική σε αυτό τον τομέα εκπέμποντας ένα πιο δυνατό μήνυμα προς τους αρμόδιους Συνδέσμους.

4. Είναι εμφανές ότι το Κυπριακό Τουριστικό Προϊόν παρουσιάζει τεράστια προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί πολλές φορές αλλά θα πρέπει η προσπάθεια για διόρθωση και βελτίωση της κατάστασης να γίνει πιο αποτελεσματική. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε αντικειμενικά τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας μέσα από σωστή έρευνα και να μπούμε σύντομα σε θετική κατεύθυνση. Επιβάλλεται ο επανασχεδιασμός της Στρατηγικής Τουρισμού ώστε να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις με ρεαλισμό και επαγγελματισμό.

Αναμένουμε ότι τα πιο πάνω θα ληφθούν σοβαρά υπόψη για το καλό του Κυπριακού Τουρισμού.

Με εκτίμηση,
Μιχάλης Παπαγιώργης
Γραμματέας Κλαδικής,

ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ (ΚΟΤ)

Κοινοποίηση: Γενική Διευθύντρια ΚΟΤ
Όλο το προσωπικό

15/6/09

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι σύνεδροι του Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ)-ΚΟΤ αφού άκουσαν την εισηγητική ομιλία του Γραμματέα της Παγκύπριας Κλαδικής Μιχάλη Παπαγιώργη και τις ειδικές παρουσιάσεις επί των σημαντικότερων θεμάτων που απασχολούν τον Οργανισμό και τους εργαζόμενους πήραν μετά από συζήτηση τις πιο κάτω αποφάσεις.

Α. Θεωρούν ότι ο ΚΟΤ σαν οργανισμός Δημόσιου Χαρακτήρα επιτέλεσε και μπορεί να επιτελέσει σημαντικό έργο στη ανάπτυξη του Τουριστικού Προϊόντος και την οικονομία του τόμου αν:

- Μπει αποφασιστικά επικεφαλής στη διαμόρφωση στρατηγικής στη βάση κοινού οράματος και αισιόδοξων προοπτικών
- Διαμορφώσει πολιτική με πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό
- Δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για εμπλουτισμό και αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος
- Διοχετεύσει τα κίνητρα προς την κατεύθυνση των επενδύσεων με μακροπρόθεσμες αποδόσεις αποθαρρύνοντας το εύκολο κέρδος.
- Αν εξασκήσει την επιρροή του για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, ώστε να παράγουν προϊόν υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών με ειδικευμένη ποιοτική εργασία ψηλής παραγωγικότητας.
- Βοηθήσει την πολιτεία για την διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου με τρόπο που να διασφαλίζονται τα πιο πάνω.

Β. Για να μπορέσει ο ΚΟΤ να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στο σημερινό δύσκολο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον επιβάλλεται όπως:

- Εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του καταστώντας τον οργανισμό πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό.
- Βελτιώνει συνεχώς τους τρόπους Διοίκησης και Οργάνωσης απλοποιώντας τις διαδικασίες σ’ όλα τα επίπεδα με την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
- Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται η συνεχής προσαρμογή της δομής στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του οργανισμού.

Γ. Πιστεύουν ότι οι εργασιακές σχέσεις χρειάζονται βελτίωση για να προστατευθεί η εργατική ειρήνη γι’ αυτό πρέπει:

- Να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στις διαδικασίες συζήτησης των Συλλογικών Συμβάσεων
- Να θεσμοθετηθεί η νεοϊδρυθείσα επιτροπή προσωπικού
- Να εγκαταλειφθεί κάθε ιδέα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για μόνιμες ανάγκες ή η προσφορά εργασίας με σύμβαση
- Να πληρώνονται έγκαιρα και αξιοκρατικά οι κενές θέσεις με αντικειμενικά κριτήρια εφαρμόζοντας τους κανόνες της ισονομίας και της δίκαιης μεταχείρισης.
- Να εκσυγχρονισθεί και βελτιωθεί το σύστημα αξιολόγησης
- Να επισπευσθεί η διαδικασία επίλυσης πολλών εκκρεμούντων προβλημάτων όπως είναι η εφαρμογή της Δομής, οι κτιριακοί χώροι, η ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας, το Ενιαίο Κρατικό Μισθολόγιο κ.α.

Δ. Το συνέδριο καλεί τους εργαζόμενους να σφυρηλατήσουν την ενότητα και να αναπτύξουν κοινή δράση με σκοπό την διεκδίκηση και την πλήρη κατοχύρωση των ωφελημάτων όπως αυτά του Ταμείου Σύνταξης, υγείας, ευημερίας κ.α.

Τέλος το συνέδριο εκφράζει την βεβαιότητα ότι η Παγκύπρια Κλαδική Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω την οργανωτική λειτουργία, την επικοινωνία και την δραστηριότητα της με σκοπό την εξυπηρέτηση των εργαζομένων και των στόχων του οργανισμού.

Από το Προεδρείο του Συνεδρίου

11/6/09

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) – ΚΟΤ 10/06/2009

Συν. Γ. Γραμματέα της ΠΕΟ,
Κυρία Εκπρόσωπος του Υπουργού,
Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Εργαζόμαστε σ’ ένα Οργανισμό που η πολιτεία του έχει αναθέσει μια σημαντική αποστολή και έχει να επιτελέσει έργο που ο βαθμός επιτυχίας του, επηρεάζει τους σημαντικούς τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών, που συνδέονται μ’ αυτόν. Εμείς σαν συντεχνία δεν ενδιαφερόμαστε μόνον, για τους όρους εργασίας μας, αλλά μας ενδιαφέρει, να επιτύχει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους στόχους που τίθενται. Η απουσία για πολλά χρόνια της ΠΕΟ από τον ΚΟΤ ήταν για λόγους πέρα από την θέληση της, κι’ αυτό δημιουργούσε ένα κενό στα θέματα των εργασιακών σχέσεων, αλλά και τα θέματα πολιτικής. Γι’ αυτό μέσω της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ θα στηρίζει κάθε ενέργεια του ΚΟΤ που θα συμβάλει θετικά στην επίτευξη αυτών των στόχων. Ταυτόχρονα αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο του στην ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος και της οικονομίας του τόπου.

Στις 07/06/2009, δηλαδή πριν από τρεις μέρες, η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ – ΚΟΤ έκλεισε πέντε χρόνια ζωής. Πέντε χρόνια συνδικαλιστικής δράσης στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Στις 07/06/2004 λοιπόν πραγματοποιήθηκε στη Κοφίνου στο Κέντρο Χαπέσιη η ιδρυτική συνέλευση του κλάδου της ΣΗΔΗΚΕΚ – (ΠΕΟ) ΚΟΤ που εξέλεξε και την πρώτη Γραμματεία που αποτελείτο από τους Κίκη Μακρή, Σάββα Χατζηκύρου και τον υποφαινόμενο. Η ίδρυση της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης, ήταν απόλυτα αναγκαία στον ΚΟΤ, καθώς η απουσία της ήταν εμφανής και στην έκφραση των εργαζομένων και στη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων. Ήταν πλέον ώριμες οι συνθήκες για την παρέμβαση της ΠΕΟ στα εργασιακά δρώμενα του Οργανισμού. Πέντε χρόνια μετά μπορούμε να πούμε ότι η απόφαση μας δικαιώνεται. Οι εργαζόμενοι στον ΚΟΤ αγκάλιασαν την ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ με πολλή αγάπη και στηρίζουν τις προσπάθειες της. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μέσα σε πέντε χρόνια έχει σχεδόν εξαπλασιάσει τη δύναμη της. Σήμερα η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ αριθμεί 60 μέλη και μόλις πρόσφατα έχει εκλέξει σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση το νέο Δ.Σ. που αποτελείται από 11 μέλη. Τον Γραμματέα, τον Β. Γραμματέα και 9 μέλη της Γραμματείας. Το προηγούμενο Συμβούλιο αποτελείτο από εννιαμελή επιτροπή, αλλά το ενδιαφέρον των μελών μας για συμμετοχή στο νέο Συμβούλιο αλλά και η ανάγκη καλύτερης οργανωτικής λειτουργίας με εκπροσώπους από όλα τα τμήματα, τις μεγάλες ομάδες υπαλλήλων καθώς και τις πλείστες επαρχίες, μας ώθησε στην απόφαση ν’ αυξήσουμε τα μέλη του Δ.Σ. σε έντεκα. Η θητεία του εν λόγω συμβουλίου που εκλέγηκε στις 22/04/2009 είναι τετραετής.

Το ξεκίνημα της συνδικαλιστικής μας δράσης στον ΚΟΤ συνέπεσε με δύο σημαντικά θέματα που απασχολούσαν τους εργαζόμενους . Το ένα ήταν η ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων 2004 – 2006 καθώς επίσης η αναδιάρθρωση και η νέα δομή του Οργανισμού. Για τα εν λόγω θέματα πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλές συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων. Μετά από πολλές και επίπονες διεργασίες, αλλά πάνω απ’ όλα μέσα σ΄ ένα κλίμα θετικής προσέγγισης από όλους συμφωνήθηκε και υπογράφτηκε η συλλογική σύμβαση με θετικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους στον ΚΟΤ, ενώ ταυτόχρονα συμφωνήθηκε και η νέα δομή του Οργανισμού η οποία ολοκληρώνεται το 2010.

Μέσα σ’ αυτή τη συμφωνία είχαμε πετύχει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση των Λειτουργών Επιθεώρησης των οποίων το αίτημα εχρονολογείτο από δεκαετία πριν. Ακόμη πετύχαμε να πάρουν και οι βοηθοί Τουριστικοί Λειτουργοί μέχρι κλίμακα Α5 επιπρόσθετα δύο προσαυξήσεις. Ακολούθησε η συλλογική σύμβαση 2007 – 09 η οποία επίσης υπογράφτηκε και η οποία έδωσε μεταξύ άλλων και μισθολογικές αυξήσεις στα πλαίσια της πολιτικής του συνδικαλιστικού κινήματος. Παράλληλα έχουμε πετύχει και την επέκταση του ευέλικτου ωραρίου κατά 15΄. Με ενέργειες δικές μας έγινε δυνατή η έγκριση 16 νέων θέσεων στον προϋπολογισμό του 2009, και σε μεγάλο βαθμό καλύπτει τις ανάγκες μας που απορρέουν από την εφαρμογή της συμφωνηθείσας δομής. Παράλληλα σ’ όλη την διάρκεια της πενταετούς παρουσίας μας έχουμε προωθήσει και επιλύσει πολλά αιτήματα μελών μας, που τους αφορούσαν είτε αυτά ήταν προσωπικά ή ομαδικά. Η δημιουργία μικτής επιτροπής προσωπικού που συστάθηκε κατόπιν εισήγησης του Έντιμου Υπουργού Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον οποίον δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όχι μόνον για τη συγκεκριμένη του εισήγηση, αλλά και για το γεγονός ότι στέκει δίπλα από τον ΚΟΤ σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά η τουριστική μας βιομηχανία. Λέω λοιπόν ότι η σύσταση αυτής της επιτροπής είναι απόφαση σταθμός για τις εργασιακές σχέσεις στο Οργανισμό και θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και να λειτουργήσει προς όφελος των εργαζομένων αλλά και του ΚΟΤ γενικότερα.

Η σύσταση αυτής της επιτροπής μετά την παρέμβαση του κ. Υπουργού προέκυψε μετά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων με τη διεύθυνση και την διοίκηση του Οργανισμού για την επίλυση προβλημάτων τα οποία έτειναν να διασαλεύσουν το καλό κλίμα. Είμαστε της άποψης μακριά από ετσιθελισμούς, εγωκεντρισμούς και στείρα άρνηση, ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν. Εξ’ άλλου τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν προηγούμενα επιτεύχθηκαν μέσα από γόνιμο διάλογο μεταξύ των Συντεχνιών, διεύθυνσης και Διοικητικού Συμβουλίου πράγμα που αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει καλή θέληση πάντα υπάρχουν και λύσεις.

Αναφερόμενος πιο πάνω για τα επιτεύγματα της Συντεχνίας μας στον ΚΟΤ, θα ήταν παράλειψη μου να μη αναφερθώ και στην καθ’ όλα άψογη συνεργασία που είχαμε κι έχουμε με την άλλη συνδικαλιστική οργάνωση του ΚΟΤ την ΕΥΚΟΤ. Πλείστα από τα επιτεύγματα των εργαζομένων στον ΚΟΤ επιτεύχθηκαν κατόπιν συλλογικών προσπαθειών και των δύο μας. Αυτές οι καλές σχέσεις, σχέσεις αλληλεγγύης είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστούν και στο μέλλον προς όφελος όλων μας.

Το 2010 λήγει το Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΟΤ ως επίσης ολοκληρώνεται και η Δομή. Σίγουρα ο Οργανισμός έχει ανάγκη από νέο στρατηγικό σχέδιο αλλά και συνεχή εκσυγχρονισμό της Δομής που να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις σημερινές ανάγκες του τουρισμού αλλά και τις μελλοντικές. Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ είναι έτοιμη να εμπλακεί σ’ αυτή την διαδικασία το συντομότερο δυνατό.

Εμείς θεωρούμε σαν πολύ σημαντικό κομμάτι τη συνεχή βελτίωση των τρόπων διοίκησης και οργάνωσης που θα έχει σαν στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού, την έγκαιρη λήψη αποφάσεων σ’ όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, τη συλλογικότητα και την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ διεύθυνσης και προσωπικού. Θα μελετήσουμε ακόμη την πιθανότητα τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου με στόχο ν’ αποκτήσει ο Οργανισμός περισσότερη ευελιξία και ικανότητα για άμεση ανταπόκριση στις δύσκολες απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος που δημιουργείται στο τομέα του Τουρισμού.

Μπροστά μας, παρόλον ότι έχουμε διανύσει μακρύ δρόμο φαίνεται ότι θα πρέπει να διανύσουμε άλλο τόσο για να επιλύσουμε τα προβλήματα που απασχολούν το προσωπικό του Οργανισμού αλλά και τον ΚΟΤ γενικότερα. Να αναφέρω τα σημαντικότερα:

Α) Επάρκεια κτηρίων ΚΟΤ.
Ο Οργανισμός έχει ανάγκη από σύγχρονα κτήρια και άνετες συνθήκες εργασίας, γι’ αυτό ο Οργανισμός θα πρέπει να φροντίσει την εξασφάλιση τους, όπου αυτό χρειάζεται.

Β) Ενιαίο κρατικό μισθολόγιο.
Το συντομότερο θα πρέπει να προβούμε σ’ ένα τελικό κύκλο συναντήσεων και διεργασιών όλων των εμπλεκομένων για να βρεθεί εκείνο το σχέδιο εφαρμογής που θα ικανοποιεί και τον τελευταίο ενδιαφερόμενο.

Γ) Μαρίνα Λάρνακος
Η διαδικασία για ανάθεση της διαχείρισης απευθείας σε ιδιώτες καθυστερεί ως εκ τούτου η διεύθυνση θα πρέπει να προβεί σε άμεσες ενέργειες για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της. Εμείς επισημάναμε και προειδοποιήσαμε έγκαιρα γι’ αυτό το κενό αλλά δυστυχώς δημιουργήθηκαν προβλήματα που άφησαν εκτεθειμένο τον Οργανισμό.

Δ) Μετακίνηση υπαλλήλων
Θα πρέπει να γίνονται κατόπιν προσυνεννόησης με τους ενδιαφερόμενους και τις Συντεχνίες τους και να είναι πλήρως τεκμηριωμένοι οι λόγοι μετακίνησης για να αποφεύγεται η οποιαδήποτε αναστάτωση.

Ε) Θέσεις Δομής
Να δοθούν όλες οι προβλεπόμενες από τη Δομή θέσεις καθώς και οι προβλεπόμενες αναβαθμίσεις ή προσαυξήσεις μέχρι το 2010.

Ζ) Πλήρωση κενών θέσεων ή προσλήψεων ή προαγωγών
Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο πιο πάνω θέμα και θα πρέπει οι διαδικασίες να γίνονται έγκαιρα.Η) Εσωτερική επικοινωνία
Χωλαίνει η επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού τόσον υπηρεσιακά όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Θα πρέπει να γίνουν κινήσεις εντός του Οργανισμού ιδιαίτερα από την πλευρά της διεύθυνσης ούτως ώστε να βελτιωθεί το κλίμα προς το συμφέρον του Οργανισμού αλλά και του Τουρισμού της Κύπρου γενικότερα.

Η ΠΕΟ δίνει μεγάλη σημασία στο κεφάλαιο Τουρισμός όχι μόνον μέσα από τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στον ΚΟΤ, αλλά μέσα και από το φακό της προσφοράς πολιτισμού, υγιούς ψυχαγωγίας και ξεκούρασης των εργαζομένων. Ταυτόχρονα αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο του στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και της οικονομίας γενικότερα. Θεωρεί ότι ο ΚΟΤ θα πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας, ο πρωτοπόρος ο ηγέτης της προώθησης του Τουρισμού και κατά συνέπεια να προωθεί την κοινωνική προσφορά σ’ ότι αφορά την διευκόλυνση του πολίτη να έχει πρόσβαση στον τουρισμό κάτι που κάθε εργαζόμενος έχει ανάγκη.

Μπορεί η παρουσία και η δράση της συντεχνίας μας στον ΚΟΤ αυτά τα πέντε χρόνια να κρίνεται ως ικανοποιητική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης μας τόσο στο ρόλο μας ως συνδικαλιστική οργάνωση όσο και στη βελτίωση του οργανωτικού τομέα δράσης μας. Πρέπει να γίνουμε ακόμη πιο διεκδικητικοί στα δίκαια αιτήματα μας, να πάμε ακόμα πιο κοντά, αν είναι δυνατό στον κάθε συνάδελφο μας ξεχωριστά και να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες του. Γι’ αυτό καλώ όλα τα μέλη μας σε εγρήγορση έτσι που να καταφέρουμε να βάλουμε την ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) ΚΟΤ στην καρδιά και στη συνείδηση όλων των εργαζομένων στο Οργανισμό.

Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι το Συνέδριο αυτό της Συντεχνίας μας δεν γίνεται κάτω από τις καλύτερες συνθήκες για τον τουρισμό μας. Η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν μπορούσε ν’ αφήσει ανεπηρέαστη την Κύπρο. Τόσο η κυβέρνηση του Δ. Χριστόφια όσον και το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Μαζί με τον ΚΟΤ δίνουν τη μάχη, έτσι που οι συνέπειες από τη μείωση των αφίξεων τουριστών από το εξωτερικό να περιοριστεί στα ελάχιστα ποσοστά. Εμείς οι εργαζόμενοι στον ΚΟΤ, στεκόμαστε δίπλα τους και θα δουλέψουμε μ’ όλες μας τις δυνάμεις για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν για την φετινή δύσκολη χρονιά προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και της Κύπρου γενικότερα.

Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί για να αντεπεξέλθουμε με επιτυχία στις απαιτήσεις και τα νέα δεδομένα της εποχής.