23/2/10

Σεμινάριο ΠΕΟ - Τουρισμός

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Σεμινάριο που οργάνωσαν από κοινού οι δύο συντεχνίες ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ ΚΟΤ και ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ (Συντεχνίας Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής Κύπρου).

Το σεμινάριο παρακολούθησαν οι Επιτροπές των δύο Συντεχνιών και σε αυτό απηύθυνε χαιρετισμό και ο Πρόεδρος του ΚΟΤ κ. Αλέκος Ορουντιώτης. Στο αρχικό στάδιο του σεμιναρίου παρεβρέθηκε και η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΤ όπως και Διευθυντές Τμημάτων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.
Συγκεκριμένα στο σεμινάριο έγιναν παρουσιάσεις με τα ακόλουθα θέματα:

1. Το Ανθρώπινο Δυναμικό στην Τουριστική Βιομηχανία. Η σύνθεση των εργαζομένων πριν την ένταξη στην Ε.Ε. και σήμερα. Παρουσίαση από ΛΕΥΤΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.

2. Α. Διοίκηση και Διαχείριση ΚΟΤ προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον Τουρισμό. Εισηγήσεις βελτίωση της Δομής.
Β. Διεύθυνση με Στόχους – Η συμμετοχή του προσωπικού στον καθορισμό στόχων της επιχείρησης και οι επιπτώσεις στην απόδοση και παραγωγικότητα και ποιότητα εξυπηρέτησης. Παρουσίαση από ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΗ.

3. Α. Παρουσίαση Στατιστικών Στοιχείων για τον Τουρισμό τα τελευταία χρόνια.
Β. Ενέργειες προβολής της Κύπρου στο Εξωτερικό. Παρουσίαση από ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ.

4. Νέος Ρόλος ΚΟΤ – Εισηγήσεις ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ ΚΟΤ για την Νεά Στρατηγική Τουρισμού 2011 -2015. Παρουσίαση από ΜΙΧΑΛΗ ΠΟΥΡΟ.

Πέραν των χρήσιμων συμπερασμάτων που έδωσε το Σεμινάριο, αποφασίσθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλοενημέρωσης μεταξύ της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ ΚΟΤ και της ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ αφού ο στόχος για ένα καλύτερο Κυπριακό Τουριστικό προϊόν είναι κοινός.